Privacybeleid

Eastern Power Meals, gevestigd aan Parellaan 17 2132 WS Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.easternpowermeals.nl
Parellaan 17
2132 WS Hoofddorp
+31 (0) 23 200 12 19

Esli Metekohy is de Functionaris Gegevensbescherming van Eastern Power Meals, zij is te bereiken via [email protected]
Persoonsgegevens die wij verwerken

Eastern Power Meals verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Wel slaan we gegevens op ten behoeve van social media verwerking.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eastern Power Meals verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Eastern Power Meals analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eastern Power Meals bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens     Bewaartermijn Reden
Aanvraag via e-mail Max. 4 jr.
K